mARKALAŞMA
 

Marka tüketiciyi ve tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen ve şekillendiren, özellikle somut ürünleri birbirinden ayıran marka, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin odak noktasında yer alır.

Pazarlama politikalarının büyük çoğunluğunun tüketiciler tarafından ürünün tanımlanmasına, reklam uygulamalarında ise tüketici ile iletişim kurulmasına ve ürünün tüketicilere tanıtabilmesi amacına dayandırılmasının gerekliliği markanın önemini ön plana çıkarmıştır.

Bu doğrultuda ürünün benzerleri arasında fark edilmesini sağlayan özellik marka olarak ifade edilmektedir.

Marka oldukça geniş bir kavramdır ve pazarlama literatüründe markaya ilişkin pek çok tanım geliştirilmiştir.

Amerika Pazarlama Derneği’nin tanımına göre marka; bir satıcı veya bir grup satıcının ürün ve hizmetlerini rakiplerinden ayırmak için belirledikleri isim, terim, işaret, sembol, dizayn veya bunların kombinasyonudur.

 
 
 
Mek
 

Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri açısından dünya pazarlarında kabul gören markaların oluşturulması hayati önem arz etmektedir.

Firmaların markalı ürünlerinin bulunması dünya pazarlarında boy gösterme, kendinden söz ettirme, saygın bir konuma sahip olma, ticaret hacmini artırma ve pek tabii ki de sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.

Markanın ve markalaşmanın gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığı günümüzde daha organize firmalar yeni markalaşma stratejileri geliştirmektedirler.

Çünkü farkındalığın en önemli kaynaklarından olan markalaşmanın bilincindedirler. Sonraki aşamalarda firmalar marka ile yerel sınırlar dışına çıkarak firma uluslararası çapta bir firma haline dönüştürmektedir.

 
 


Marka Tanıtım Araçlarını

Bizimle Yeniden Keşfedin

.

eee
 

Şirketimiz tarafından, firmanızın reklam ve sosyal medya hesaplarını yönetiyor, web sitenizi ve sosyal medya platformlarınızı düzenleyip, hedef kitlemiz doğrultusunda geliştiriyoruz. Web sitesine yabancı dil entegrasyonları ve web sitesinin hedef kitleye ulaşabilmesi gerekli alt yapısını hazırlıyoruz.

 Aynı zamanda reklamlar ve Google’da aramalarda, üst sıralarda firmanızın adresi çıkması için belirlediğimiz anahtar kelimeler ve diğer gereklilikler ile web siteniz için    SEO çalışmalarını yapıyoruz.

Tanıtım ve reklam vaatlerinizi ihracat yapmayı planladığımız hedef pazarımıza göre tasarlıyor ve girdiğimiz hedef pazarın yerel dilinde tanıtımlarımızı yapıyoruz. 

 
 
 

Kurumsal

 

Alanında Profesyonel Ekibimiz ile Gelişmek ve Büyümek İsteyen Şirketlere, Hizmetlerimizle Çözüm Ortağı Oluyor, Yeni Pazarlara Açılma Süreçlerinde Yanlarında Yer Alıyoruz.

 

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin