sektör
 
Sektörel raporlar belirli bir sektörün önemli noktalarını, özelliklerini, yatırım olanaklarını ve geleceğine dair analizlerini içeren geniş kapsamlı raporlardır. 
Bu raporlar içerisinde belirlenmiş alana dair her türlü bilgi, kaynak ve çözüme ulaştıracak yollar bulunmalıdır.
Sektör Raporlama, bir işletmenin kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma becerisini, yönetim stratejisini, yönetim yaklaşımını ve performansını yansıtmaktadır.
 İşletmeler; finansal raporlar, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları gibi araçlarla faaliyetlerine dair çeşitli veri ve bilgiyi paydaşlarına aktarırken, bütünleşmiş raporlama, bütün bu gerekli veri ve bilgiyi bütüncül şekilde tek bir raporda sunma imkânı sağlamıştır.
İhracatta sektörel raporlamada ise bir ürün hakkında pazara dair bütün detayları bilmenize ve pazar da nasıl hareket edeceğinizi anlamanız konusunda size yön gösterici bir rehber niteliğindedir.
 
QQQ
 
Şirketimiz tarafından ihracat alanında verilen hizmetlerden biri de İhracat Sektör Danışmanlığıdır.
 Özellikle al-sat şeklinde dış ticaret yapan firmalarımız için düşünülen bu hizmette, hedef olarak belirlenen ülkelerde hangi sektörde hangi ürünlerin yoğunlukla ithal edildiğini inceleyen bir rapor hazırlıyoruz.
 Bu rapor kapsamında 10 adet hedef sektör belirliyoruz ve bu sektörlerin son 5 yılda ve içinde bulunulan yılın üçer aylık dönemlerinde dünya genelinden ve Türkiye’den ne kadar ithal edildiği, ilgili ürün bazında hedef ülkenin ne kadar gümrük vergisi uyguladığı ve ürün bazında rakip ülkelerin hangilerinin olduğu bildiriyoruz.

.