İHALE
 

İhale, bir işi ya da bir malı, birçok istekli arasından en uygun koşul teklif eden bir katılımcıya bırakmadır. Müzayedelerin aksine, ihale katılımcıları, rakipler tarafından önerilen koşullara erişir.

Her ihalede bir ihale komisyonu bulunur. Bunun nedeni yapılacak suiistimallere ve güvensizliğe engel olmaktır.

 İhaleye katılan taraflar kendi tekliflerini komisyona takdim ederler. İhalelerde karar yetkisi bu ihale komisyonuna aittir. İhaleyi kazanan kişi veya şirketle işlerin zamanında yapılması için sözleşme yapılır. Sözleşmeler düşük, orta ve yüksek değerli olabilir.

 
 
FFF
 

Dünya’da kamu kurumları, her yıl milyarlarca dolarlık ihalelerle çok büyük bir kazanç fırsatı sunuyor. 

Bu ihalelerde yer almamız ihracatımıza ciddi destek sağlamaktadır. Kendi sistemleri içerisinde kuralları olan bu ihalelerde, ülkemizde olduğu gibi taahhütte bulunduğunuz zaman içerisinde teslimat yapmadığınız veya kural ihlali yaptığınız takdirde birtakım yaptırımlara maruz bırakılırsınız. Bu yaptırımlar maddi olarak ciddi zararlar doğurmaktadır.

Aynı zamanda, ürününüzün ithalatçısı olan bir ülke de açılmış ihalede, ihaleyi kazanan veya katılanlar bizim hedef kitlemiz olmaktadır. Bu şekilde ihaleye doğrudan katılım değil, dolaylı olaraktan da katılım sağlayabilmekteyiz.

 Dünya’da Alman polisinin üniformasından Belçika Posta İdaresine, İngiltere’deki bakanlık mobilyalarından İrlanda’daki gardiyanların elbiselerine kadar birçok farklı sektör ve üründe çok büyük satın almalar gerçekleşmektedir.

 
 
NELER
 

Yurt Dışı İhale İstihbaratı danışmanlığı hizmeti, yurtdışı ihalelere katılmak isteyen veya verilmiş ihalelerin yüklenicilerine alt tedarikçi olmak isteyen firmalarımıza sağlanan bir hizmettir.

Bu hizmet kapsamında firmalarımıza, CPV kodlarıyla dünya genelinde uluslararası ihalelerin şartname ve iletişim bilgileri, gerçekleşmiş ihalelerin de yüklenici bilgileri temin edilmektedir.

Buradaki temel amaç firmalarımızın ihaleler veya yükleniciler üzerinden yurtdışına satış yapmalarına olanak sağlamaktır.

Bu hizmetimiz ile danışanlarımızın İhracatını gerçekleştirmek istediği ürünün GTİP numarası üzerinden ulaştığımız ihalelerin teknik şartnameleri, ihale dilinden Türkçeye çevirerek veriyor ve işlemleri en baştan sona kadar takip ediyoruz.

 
 
 

Yurt Dışı İhalelerine
Giriş

Firmamızın, yabancı ülkelerde bulunan ihale sitelerine direk veya dolaylı olarak giriş yapabilmesi sonucu, elde edilen ihale bilgileri ve şartname aracılığı ile ihalelere giriş sağlıyoruz.

Yurt Dışındaki Yükleniciye İhracat

Yurt dışında bulunan farklı GTİP kodlu ürünlerinin yüklenicilerine ulaşılması sonucu, Taahhüt karşılığı talep edilen GTİP numarası üzerinden, direk yükleniciye ürünün ihracatını gerçekleştiriyoruz..

Yurt Dışı Proje İhalelerine Giriş

Firmamızda, danışanlarımıza yurt dışında bulunan proje bazlı ihaleler için, direk ihaleye girme veya yüklenici ile iş birliği yapma olanağı sunuyoruz.

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞEN İHALELERE ULAŞMAK İÇİN BİZİ ARAYIN...